Μέθοδος πιάνου

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, με βάση τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ συνέταξαν τη διδακτέα ύλη στο πιάνο για τις τάξεις Α΄και Β΄Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023 σε μορφή PDF.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Το Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας με έδρα την Μαζαρακιά Θεσπρωτία (15 Km από το κέντρο της Ηγουμενίτσας και 10΄μέσω Εγνατίας) είναι δημόσιο και η φοίτηση είναι δωρεάν. Διδάσκονται τα ίδια ακριβώς μαθήματα Γενικής Παιδείας, με τη διαφορά ότι στο Μουσικό Γυμνάσιο διδάσκονται επιπλέον και μαθήματα Μουσικής Παιδείας χωρίς να περικόπτονται οι ώρες των άλλων μαθημάτων και επιπλέον οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί είναι αυξημένων προσόντων. Από τις 12:40 μ.μ μέχρι τις 13:00 μ.μ οι μαθητές γευματίζουν στην τραπεζαρία του σχολείου πλήρες μεσημεριανό χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Όλες οι μετακινήσεις των μαθητών από και προς το σχολείο, είναι εντελώς δωρεάν με μέσα μεταφοράς (ταξί ή πολυμορφικά mini-bus) διατιθέμενα αποκλειστικά για τους μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου Ηγουμενίτσας. Επίσης προβλέπονται πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, δράσεων και εκδρομών με τα έξοδα καλυμμένα. Το Μουσικό Γυμνάσιο παρέχει απολυτήριο ισάξιο και ισότιμο με αυτό των υπολοίπων Γυμνασίων της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Οι απόφοιτοι του Μουσικού Γυμνασίου Ηγουμενίτσας μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο Μουσικό Λύκειο (που θα ιδρυθεί στον ίδιο χώρο), λαμβάνοντας απολυτήριο-πτυχίο με τα ανάλογα επαγγελματικά δικαιώματα και ισάξιο και ισότιμο με αυτό των υπολοίπων τύπων Λυκείων της Β/θμιας Εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα μπορούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε οποιαδήποτε πανεπιστημιακή σχολή) ειδάλλως μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε οποιοδήποτε άλλο Λύκειο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΆΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στην Α΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή, χωρίς όμως να είναι απαραίτητο να έχουν μουσικές γνώσεις ούτε να παίζουν κάποιο μουσικό όργανο εκ των προτέρων.

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους. Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄τάξη του Μουσικού Γυμνασίου Ηγουμενίτσας, οφείλουν να υποβάλουν μια αίτηση (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά), στο Μουσικό Γυμνάσιο κατά το προσεχές χρονικό διάστημα μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΣΤΗΝ Β΄ΤΆΞΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στην Β΄ τάξη του Μουσικού Γυμνασίου εγγράφονται μαθητές έπειτα από επιτυχή συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη κάθε σχολικού έτους. (Η ύλη των εξετάσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου τον Ιούνιο κάθε σχολικού έτους). Οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις οφείλουν να υποβάλουν αίτηση (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά), στο Μουσικό Γυμνάσιο κατά το προσεχές χρονικό διάστημα μέχρι 11 Σεπτέμβρη κάθε έτους.


Το Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας, το άμεσο χρονικό διάστημα, θα δέχεται αιτήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο τηλ. 2665095617, κιν. 6944625415 ή στο
mail: mgymigoum@sch.gr και για περαιτέρω ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Μουσικού Γυμνασίου Ηγουμενίτσας http://gym-mous-igoum.thesp.sch.gr (στην οποία υπάρχουν και οι αιτήσεις εγγραφής σε μορφή pdf).