Μέθοδος πιάνου

γράφουν οι καθηγητές Καραγιάννης Ε. , η Ζαρκάδα Μ. και Αναστάση Γ.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας Καραγιάννης Ε. , η Ζαρκάδα Μ. και Αναστάση Γ., με βάση τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ συνέταξαν τη διδακτέα ύλη στο πιάνο για τις τάξεις Α΄και Β΄Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022-2023 σε μορφή PDF.