Άτυπη Μουσική Μάθηση στην τάξη

Γράφει ο καθ. Ελευθέριος Καραγιάννης (μουσικολόγος)

«Πας γαρ ο βίος του ανθρώπου ευρυθμίας τε και ευαρμοστίας δείται» (Πλ.Πρωτ. 324 d- 328d). Όλη μας η ζωή χρειάζεται δύο βασικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, τα οποία συνιστούν την ουσία της μουσικής τέχνης, το ρυθμό ( ρέω) και την αρμονία (αρμόττω, δηλαδή συν- ταιριάζω) . Η μουσική, ως τέχνη και επιστήμη που ασχολείται με τους ήχους, διαδραματίζει βασικό ρόλο/ κατέχει σημαντική θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς « ο ρυθμός και η μελωδία εισχωρούν στα τρίσβαθα της ψυχής και αδράχνοντάς την με δύναμη μεγάλη, φέρνουν μέσα της ευπρέπεια και της δίνουν ομορφιά, εάν βέβαια κάποιος ανατραφεί σωστά» (Πολ.Πολιτ. 401 d-e).

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Άτυπη Μουσική Μάθηση στην τάξη”

Ο Ρόλος της Τέχνης στη Σύγχρονη Εκπαίδευση

Γράφει ο καθ. Ελευθέριος Καραγιάννης (μουσικολόγος)

Ο G. Biesta, «φιλόσοφος της παιδείας», καθώς αποκαλείται, στο έργο του “Art,Artists and Pedagogy, PHILOSOPHY AND ARTS IN EDUCATION’’ και συγκεκριμένα στο άρθρο του με τίτλο «What if? Art education beyond expression and creativity» πραγματεύεται τη θέση και τη σημασία της Τέχνης στη σύγχρονη εκπαίδευση.

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Ο Ρόλος της Τέχνης στη Σύγχρονη Εκπαίδευση”